SİTE İÇİ ARAMA
Hazırlayan: Muammer Abalı
Web Uygulama: Sadi Atılgan

KİTAP KURDU

Yaşayan Matematik:
Theoni Pappas, Doruk yayınları

"Matematik zevkini tatmak için matematiğin çevremizdeki nesnelerle ilişkisinin az olmadığını kavramak gerekir. Matematik, gelir-gider dengesini bulmak için kullanılan ya da karmaşık hesaplamalarla bizi sıkan bir konu değildir. Çok az kişi matematiğin çevremizle ve yaşamımızla iç içe olan gerçek doğasını kavrar. Çevremizdeki pek çok olgu matematikle anlatılabilir. Matematiksel kavramlar, canlı hücrelerin yapısında bile bulunur.
Bu kitabın amacı, yaşamımızın çeşitli alanlarından kısa görüntüler ve örnekler sunarak, matematik ile dünya arasındaki bu ayrılmaz ilişkinin farkına varmanızı sağlamaktır.
Matematikten duyulan zevk, bir şeyi ilk kez keşfetme deneyimine benzer. Çocuksu bu hayranlık ve şaşkınlık sarar insanı. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra , bu duyguyu unutamazsınız. Bu duygu ilk kez mikroskopa bakıp da daha önce çevrenizde her zaman var olan şeyleri gördüğünüz anki kadar heyecan verici olabilir."
Zeka Oyunları:
Emrehan Halıcı, Tübitak Yayınları

"En önemli varlığımız beynimizdir. Ne yazık ki ona gereken önemi vermiyor, sağlığını korumak için yeterli egzersizler yaptırmıyoruz. Düşünme, karar verme ve problem çözme yeteneklerimizi geliştirmek için merak etmeli, sorular sormalı ve cevaplar aramalıyız.
Bu kitap Emrehan Halıcı'nın 25 yıldır Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınladığı zeka, matematik ve mantık soruları içinden seçtiği 200 sorudan oluşuyor. Okulda, işte, tatilde ilgilenebileceğiniz ve başkalarıyla da paylaşabileceğiniz 200 soru.
Düşünün, çözün, paylaşın."


Bir sayı Tut:
Malcolm E. Lines, Tübitak Yayınları

"Kozalaklardan ayçiçeklerine,
bahçe düzenlemelerinden şifreli mesajlara doğada ve günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan sayıların ilginç dünyasını tanıtıyor. Kolay anlaşılır bir dille kaleme alınan kitapta ünlü matematikçileri bile şaşırtan problemlerin yanı sıra fraktallar ve kaos gibi üzerinde tartışılan konulara da yer veriyor."Matematik Sanatı:
Jerry P. King, Tübitak Yayınları

"Matematik Sanatı, matematiğin güzelliğini ve gücünü algılamadan insanın entelektüel ve estetik yaşamının tam olamayacağını göstermeyi amaçlayan bir kitap. Okuru matematiğin estetiğini çevreleyen gizemi çözmeye çağıran Dr. Jerry P. King, Lehigh Üniversitesinde matematik dersleri vermektedir."Matematiğin Aydınlık Dünyası:
Sinan Sertöz, Tübitak Yayınları

"Matematik, akademisyenlerin loş koridorlarda birbirlerinin kulağına fısıldadığı anlaşılmaz kavramlardan oluşan bilgiler yumağı değildir. Matematik, hayatı dolu dolu yaşamış insanların sevinçleri, üzüntüleri, başarı ve yenilgileriyle oluşturdukları bir insanlık macerasıdır. Bu kitapta, bir kısmı topraklarımızda geçen bu büyük insanlık macerasının öyküsünü bulacaksınız.
Halen Bilkent Üniversitesi, Matematik Bölümünde öğretim üyesi olan Sinan Sertöz, Matematiğin Aydınlık Dünyası'nı TRT için hazırladığı aynı adlı belgeseli esas alarak kaleme almıştır."Bir Matematikçinin Savunması:
G. H. Hardy, Tübitak Yayınları

"Matematik yalnızca bir araç mıdır? "Gerçek Matematik" nedir? Yaratıcılık dönemini geride bıraktığını ve artık matematik "yapmak" yerine onun hakkında yazmaktan başka çaresi olmadığını alçakgönüllülük ve hüzünle ifade eden İngiliz matematikçi Hardy, bu kitabıyla, belki de yaratıcılığın en sıcak ürünlerinden birini sunuyor."Dünyayı Değiştiren Beş Denklem:
Michael Guillen, Tübitak Yayınları

"Harvard Üniversitesinde fizik ve matematik dersleri veren, Amerikan ABC televizyonunda bilim editörü olarak görev yapan Michael Guillen, Dünyayı Değiştiren Beş Denklem'de, günlük hayatımızı kalıcı bir şekilde değiştiren beş denklemin hem matematiğini hem de öyküsünü anlatıyor. Bu denklemlerin öyküleri bir yandan beş büyük bilim adamının portresini çizerken bir yandan da okuyucuya 17. yüzyıldan günümüze değin bilimin ve bilim-insan ilişkisinin kesintisiz bir tarihsel kaydını sunuyor.
Çok soyut gibi görünseler de, etkileri son derece somut olan bu beş denklem, aslında bilimin o meşhur elmadan kötü şöhretli atom bombasına doğru çıktığı, yolculuğunun beş önemli kilometretaşı."
Matematiğin Gizli Dünyası:
David Wells, Doruk Yayınevi

"Siz de matematikçi olabilirsiniz.Doğrular, kareler ve sayılar gibi en basit matematiksel kavramları herkes biir. Bir matematikçi olmak için yapmanız gereken tek şey bunlara düşgücü ve anlayışla bakmak, belki birkaç deney de yapmak ve anlamlı sonuçlara varabilmektir.
Bir öğretmene orta öğretime yeni başlayan öğrencilerin daha ilk günden aritmetik hakkında ne bilmeleri gerektiği sorulduğunda şu yanıtı vermiştir: "1-100'e kadar olan sayılarla dost olmanız yeterlidir".
Sayılarla nasıl dost olabilirsiniz? Bir toplam gördüğünüzde nasıl paniğe kapılmaz, bu sayılarla nasıl haşır neşir olursunuz? İşte David Wells 'Matematiğin Gizli Dünyası'nda işte bu kapıyı açıyor.

Üçgenlerin sırlarıyla başlayan Matematiğin Gizli Dünyası sizi Eski Yunan matematikçilerinden kuantum kuramına kadar uzanan bir yolculuğa çıkartıyor. Kitaptaki her bölüm, kuramsal açıklamaların yanı sıra kutular içinde konuya ilişkin sorular da içeriyor. Bunların kimisi kolay kimisi ise oldukça zor, ama hepsinin tek amacı var: sizi düşündürmek. Çözün onları ve siz de matematikçiler arasına katılın. Tabi çok sıkıştığınızda ve kimi soruların altında ezildiğinizi hissettiğinizde yanıtlara bakabilirsiniz."


Matematiğin Tarihi:
Richard Mankiewicz, Güncel yayıncılık

"Matematiğin 35 000 yıllık geçmişine dayanan bulgulardan, Çin, Hint, Mezopotmaya ve Yunan uygarlıklarına, oradan Ortaçağ Avrupası'na ve dijital devrime dek uzanan matematik tarihiyle paralel gelişen büyük uygarlıkların tarihi! Prehistorik çağlarda yaşayan insanların bıraktığı gizemli işaretler, ticaret için kullanılan ilk haritalar, insanların gök cisimlerinin hareketlerine duydukları tutkulu merak bilim ile sanatı etkileyen farklı bakış açıları: tüm bunlar "Matematiğin Tarihi"nin merkezinde yer alan çarpıcı konulardan birkaçı.
Matematiğin yer ve zaman sınırlarını aşan, kültürel ve zihinsel bir eylem düşünenler için..

Richard Mankiewicz, matematiksel bilimlerin kültürel boyutları üzerine yoğunlaşan bir yazar ve tasarımcıdır. "Matematik Yılı 2000"in danışmanlarından olan Mankiewicz, "Mathematical Mystery Tour Millenium Ödülü"nü almıştır. Oxford Üniversitesi'nden mezun olan yazar, şu anda Middlesex Üniversitesinde öğretim görevlisidir."


Kısa Matematik Tarihi:
Dirk J. Struik, Doruk Yayımcılık

"Düşüncelerin bir serüveni olan matematiğin tarihi pek çok kuşağın en yüce düşüncelerini yansıtır. Kısa Matematik Tarihi yüzyıllar boyunca matematiksel düşüncenin gelişiminin temel doğrultularını ve bunların içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel ortamları betimlemektedir. Kitapta Mısır, Babil, Çin, Hint ve Arap kültürleri arasındaki farklılıkların mekanik biçimde öne çıkarılmasının yerine Doğu uygarlıklarının sürekliliği ve birbirine yakınlığı vurgulanmaktadır.
Ayrıca Kısa Matematik Tarihi'nde Yunan matematiğinde kanıtlanmış gerçekler ile hipotezler ve gelenekler arasındaki ayrıma önem verilmiş: Rönesans matematiğinin iki eğiliminin (aritmetik - cebirsel ve Pluksiynal) dönemin ticaret ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerle ilişkisi irdelenmiş ve 19. yy. matematiğinin konulara göre olmaktan çok kişilere ve okullara göre sunumu yapılmıştır."
Matematik Büyücüsü:
Alfred S. Posamentier, Güncel Yayıncılık

"Kitap, yazarın New York Times'ta matematiğin güzelliğini ve büyüleyiciliğini anlatmak adına yayınladığı bir makaleye bir makaleye gelen olağanüstü güzellikteki tepkilerden ilham alınarak ortaya çıktı. 'Matematiğin güzelliği ya da büyüleyiciliği mi olur?' diyenlerden ya da 'Matematiğin güzelliğini ve büyüleyiciliğini anlatmak mümkün mü?' Diyenlerden olabilirsiniz. İkisini de demiyorsanız, bu kitabı okuduktan sonra safınızı daha kolay belirleyebilirsiniz!
Matematik söz konusu olduğunda hepimiz kolaylıkla, 'Haa matematik mi, çok başarısızdım!' demekten imtina etmeyiz. Peki bu cümlemizin matematikte başarısızlığından yakındığımız çocuğumuzu ciddi anlamda etkilediğinin farkında mıyız?

Yani bir önyargı olduğundan ve matematik dışında bir konuda bu kadar kolay 'başarısızım' diyemediğimizden söz ediyoruz. Matematik profesörü olan Posamentier, matematiği, hem öğrencilere hem de öğretmenlere canlı kılmak için ömrünü harcamış biri. Ve bu çalışması da olağanüstü başarılarını kendi hayatımıza eklemek için bir şans!
Okul hayatı boyunca matematikten sıkılanlar ve onun büyüleyiciliğinin farkında olanlariçin yazılmış; sadece bizi büyülemesi için kitaplığımıza koyacağımız bir çalışma."Kim Korkar Matematikten:
Nazif Tepedelenlioğlu, Sarmal Yayıncılık

""Matematiğin tarihinin, kaynaklandığı konuları, sorunları anlatmak.Bunları insanoğlunun tarihi boyunca karşı karşıya bulunduğu varolma gelişme, doğayı tanıma ve onu biçimlendirme sorunu ile iç içe olduğunu sergilemeye çalışmak. Böylece, okuyucuya 'Matematiğin sorunları sizin sorunlarınızdır; onlarla ilgilenin, onlara sahip çıkın' demek." Matematik bir zamanlar ortaokulda, lisede sınıf geçmek için ezberlemek zorunda kaldığımız birtakım formüller, denklemler karmaşasıdır bizim için.
Gerçekten öyle midir? Elbette hayır! Çünkü matematik güzeldir. Matematik eğlendirir! Hayatınız boyunca matematikten mi korktunuz? Öyleyse korkmadan bu kitabı okuyabilirsiniz."
Nasıl Çözmeli:
George Polya, Sistem Yayımcılık

"Problem çözme, yüzme gibi alıştırma yapmakla ilgil bir beceridir. Böylesi becerileri taklit ederek ve pratik yaparak ediniriz. Yüzmeye çalışırken, başkalarının el ve ayaklarıyla yaptıklarını taklit eder ve alıştırmalar yaparak öğreniriz. Problem çözmeyi öğrenirken de başkalarının yaptıklarını gözler ve taklit eder, yapmaya çalışırken öğreniriz. Öğrencilerinin problem çözme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğretmen, taklit ve alıştırma yapmaları için bol bol zaman tanımak zorundadır.
Öğrencisinde zihinsel işlemleri geliştirmek isteyen öğretmen, Polya'nın listesindeki soru ve önerileri mümkün olduğunca ve elbette doğal davranarak öğrencisinin karşısına çıkarmalı, sınıfın önünde problem çözüyorsa düşüncelerini bir parça dramatize etmeli ve öğrencilerine yardım ederken sorduğu soruları önce kendine yöneltmelidir.

Polya, öğrencilerinin problem çözmesini bilmediklerini farketmişti. Aslında sorunun temelinde yatan, öğrencilerin yeterince matematik bilmeleri ya da bildiklerini kullanmanın mekanizmasını anlamamalarını değildi. Polya, öğrencilerinde düşünme süreçlerini verimli kanallara sürebilme yeteneğinin eksik olduğu sonucuna varmıştı.
Öğrenciler becerikli taklitçiler olabilirlerdi, ancak strateji kavramından anladıkları yanlıştı. Polya'nın deneyimleri, birtakım genel problem çözme teknikleri olduğuna inanmasına yol açmıştı. Kendisi bu tekniklere bulgusal stratejiler adını verdi."Matematik Üzerine Diyaloglar:
Alfred Renyi, Dost Kitabevi Yayınları

"Alfred Renyi'nin matematiğe ilişkin diyalogları, meslekten olmayan okura matematiğin nasıl bir bilim olduğunu ve bu bilimin gerçeklikte nasıl uygulandığını göstermeyi hedefliyor; bu temel sorunlarla doğrudan bağlantılı konulara açıklık kazandırıyor, matematiğin kendine özgü nesnelerinin ve metodunun niteliğini, bu alanın gerçek hayatla bağlantısını ortaya koyuyor. Belirli tarihsel çerçevelere oturtulmuş olan bu üç diyalog,tarihin tanıdık simaları ile bilinen olgularını, çağdaş bilgi birikiminin çarpıtıcı müdahalelerinden sakınarak, ama bilim tarihindeki kesintisiz çizgilere de işaret ederek sunuyor.

Sokrates ile Hippokrates arasında geçen ilk diyalog, hem matematiğin neliği konusunda hem de Sokrates'in kendine özgü tartışma metodunu nasıl kullandığı konusunda aydınlatıcı bir konuşma. İkinci diyalog Arkhimedes ile Kral Hieron arasında geçiyor ve matematiğin gerçeklikte nasıl uygulandığına ışık tutuyor. Son diyalog Galilei, Toricelli ve Bayan Niccolini'yi biraraya getiriyor ve matematiğin işleyiş ilkeleri hakkında net bir görüş sunuyor."


Papağan Teoremi:
Denis Guedj, Güncel Yayıncılık

"İkinci dünya savaşından sonra Amazonya'ya yerleşen 84 yaşındaki Elgar Grosrouvre, matematik fakültesinden eski arkadaşı ve Paris'te sahaflık yapan tekerlekli sandalye mahkumu Pierre Ruche'e çok değerli bir matematik kitapları kolleksiyonu gönderdikten sonra evinde çıkan bir yangında ölür. Elgar, Pierre'e yazdığı mektuplarda ünlü matematikçi Fermat ve Goldbach'ın teoremlerini tanıtladığını yazmaktadır.
Yangından kurtulan Elgar'ın papağanı "Nofutur" değerli kuş kaçakçılarının sayesinde Paris'e, Pierre'nin sahaf dükkanı "Binbir Sayfa"ya raslantı sonucu ulaşır. Elgar'ın ölümü bir cinayet mi, intihar mı, yoksa kaza mıdır? Bu sorulardan sonra Pierre Ruche ve meraklı ailesinin müthiş polisiye araştırmaları ve kovalamacaları başlar.

Japonya'dan Brezilya'ya Mısır'dan Sicilya'ya uzanan bu muammalar zincirinin gerçek kahramanı matematiğin ta kendisi elbette. Yaşamımızın felsefi sınırları içinde matematiğin gerçek yerini sorgulayarak onu tüm açıklığıyla saptamamıza yardımcı olan Papağan Teoremi, azılı matematikçilerden dört işlem ustalarına (yediden yetmişe) kadar herkesin elinden düşmeyecek bir felsefi roman. Matematik tarihinin en gizemli yanları ve kişiliklerinin de başrolleri paylaştığı bu edebiyat polisiye şöleni oyuncuları, aslında Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam'ın günümüz uyarlamalarından başkaları değil."


Fermat'nın Son Teoremi:
Simon Singh, Pan Yayıncılık

"Fermat'nın Son Teoremi'nin kökleri eski yunan matematiğindedir. Pierre de Fermat (1601-1665), ortaya Yunanlıların hiç aklına gelmemiş bir soru atar, üstelik çözümünün bulunabileceği umudunu uyandıran bir de not bırakır. Kendisinin bu soruya yanıtı vardır ama çözümümünün nasıl olduğunu söylemez. Böylece üç yüz yıl sürecek kovalamaca başlar. Fermat'nın Son Teoremi'nin asıl güzelliği son derece kolayca anlaşılabilecek, basit bir problem oluşudur.
Her okul çocuğunun tanıdığı kavramlarla dile getirilebilen bu bulmaccayla, Andrew Wiles da okul yıllarında tanışmış ve onu hayatının en önemli tutkusu haline getirmiştir.

Wiles işe başladığında, sonradan kullanacağı tekniklerin bir çoğu henüz bulunmamıştı bile. En iyi matematikçilerin çalışmalarını birleştirmiş, kimsenin cesaret edemeyeceği bir atılganlıkla fikirleri birbirine bağlayıp yeni kavramlar yaratmıştır. Fermat'nın çözümünde herkes birden çalışmış sayılır, ama birbirinden ayrı ve Fermat'nın Son Teoremini ispatlamak gibi bir amaç gütmeden; çünkü bütün modern matematiğin gücünün seferber etmeyi gerektiren bir ispattı bu.
İşte bu kitapta, Fermat öyküsünün tüm güzelliği ve ona hep eşlik etmiş olay tarih ve matematik kronolojik bir düzen içinde ele alınmış, Pisagor Kardeşliği'nin devrimci ethos'uyla başlayıp Fermat'nın bulmacasını çözmek için Andrew Wiles'in verdiği kişisel mücadeleyle sona ermiştir.
Matematikçiler ve matematik sevenler için."Ali Nesin serisi:

Matematik ve Korku:
İstanbul Üniversitesi Bilgi Yayınları

"Matematiğin amacı kişiyi araştırmaya, düşünmeye, doğru soru sormaya ve en önemlisi kendi kendine öğrenmeye yöneltmektir. Ali Nesin de bu kitabında okurlara, eski Yunan matematiğinden çağdaş matematiğe, Pisagor'dan Gödel'e, çok bilinenden az bilinene ve hiç bilinmeyene bir yolculuk yaptırıyor. Oyunlar, sonlu ve sonsuz sayılar, geometri, bilmeceler, sihirli kareler, paradokslar ve mantık gibi çeşitli konularda sıkıcı olmayan, sürükleyici bir dille yazılmış, birbirinden bağımsız on beş yazıdan oluşan Matematik ve Korkuyu okurken, matematiği anlayarak öğrenecek ve seveceksiniz."

Matematik ve Oyun:

Matematik Dünyası:
Derginin tanımını sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Ali Nesin şöyle anlatmış:

".Matematik Dünyası, soyut matematigi duru bir dille genclere aktarmayi hedefleyen bir dergidir. Daha cok lise ve universite genclerine yoneliktir. Ama matematigin evrenselligi sayesinde herkesin yararlandigi bir dergi ortaya cikiyor.
Sahibi Turk Matematik Dernegi'dir (TMD) ve profesyonel matematikciler tarafindan hazirlanir. Ama ruhumuz amatordur. Heyecanimizin ve matematik sevgimizin dergiye yansidigina ve oradan da okurlara bulastigina inaniyoruz.
Amacimiz, gunumuzun matematigini, yani profesyonel matematikcilerin matematigini genclere aktarmaktir. Cogunlugun anlayabilecegi dile aktarilabilen matematikten sozediyoruz elbet. Bu da, genel kaninin tersine, az buz bir matematik degildir.
Mufredati, LGS'yi, OSS'yi ve bilumum sinavlari yoksaymakla ovunuruz. Alisageldigimiz egitim sisteminin tersine, yanit vermeyi degil anlamayi ve soru sormayi on plana cikaran bir dergiyiz. Ornegin derginin her sayisinda yaniti hic kimse tarafindan bilinmeyen (bazen de sadece bizim bilmedigimiz) bircok soru vardir. Yani arastirmaya yonelik bir dergiyiz.
.MD, Turkiye'de cikan tek soyut matematik dergisidir.
...Matematiksel oyunlar, sihirbazlik, zekâ kosesi, cocuklara ve daha genclere yonelik eglenceli sorular, egitim kosesi, satranc kosesi. Haberler, yayin kosesi, basinda matematik, duyurular. Butun bunlara da yer var. Cunku dergi 112 sayfa ve ebati buyuk.
MD, 14 yildir cikan ve uc aylik bir dergidir. Ilk olarak ODTU tarafindan hazirlanmis, daha sonra Akdeniz Üniversitesi'ne ve oradan da I zmir Yüksek Teknoloji Enstitusu'ne geçmişti. Bugun, Istanbul Bilgi Universitesi'nin azimsanmayacak katkisiyla yayimlanmaktadir."

Matematik Dünyası Dergisi
http://www.matematikdunyasi.org

Türk Matematik Derneği
http://www.tmd.org.tr/

Matematikçiler Derneği
http://www.matematik.org.tr/

Türk Zeka Vakfı:
http://www.tzv.org.tr/

Çeşitli Bağlantılar:
http://mat.dunyasi.tripod.com/
http://www.bilimfeneri.gen.tr
http://www.turkcebilgi.com/Matematik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://www.matematik.dosyasi.com/
http://www.matematikci.com/

 

Copyright 2007 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Her hakkı saklıdır.