Sel... Fırtına... Hortum... Çığ... Yangın…

Genellikle!..

Bu planı yalnızca deprem değil, diğer doğal afetler için de uygulayabilirsiniz.

Yaşadığınız yerde gerçekleşebilecek hangi doğal afetlerde bu planı uygulayabilirsiniz? 
(Planın bir kısmı da işe yarayabilir.)
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

Deniz Kıyısında YaşıyorsanızDepremle YaşamakPlanınıza Eklemek İstedikleriniz