Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

   

monera > bacteria > proteobacteria >

2. Nitrifikasyon Bakterileri

Bu gruptaki bakteriler, enerji kaynağı olarak indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Bunlar da amonyak (NH3) ve nitrittir (NO2). Bu grubun üyeleri amonyağı nitrite ya da nitriti nitrata (NO3) yükseltgerler (okside ederler). Her iki kaynağı da okside edebilen bir tür yoktur. Bu canlılara kemolitotrof da denir.


Nitrobacter spp.

Birçok nitrifikasyon bakterisinin hücre zarında, NH3 oksidasyonu için gereken amonyak monooksijenaz enzimi bulunur. Bu bakteriler toprakta ve suda bulunurlar. Amonyağın bolca bulunduğu lağımın döküldüğü bölgeler onlar için ideal yaşam alanlarıdır.

Grubun önemli cinsleri: Nitromonas, Nitrobacter

 

 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002