Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

   

 

BÖCEKLERDE ANTEN TİPLERİ

Serrat:
Testere şeklindedir.
Filiform:
Bir uçtan diğerine iplik şeklinde ve yaklaşık aynı kalınlıkta uzanır.
Pektinat:
Tarak şeklindedir.

Bipektinat:
İki tarafı dişli anten şeklidir. Kelebek ve güvelerde bu tip anten görülür.
Pulmose:
Tüylü yapıdadır. Sivrisineklerde yaygın anten tipidir.
Genikulat:
Dirsekli görünümde anten yapısıdır. İlk segment, diğerleriyle 90°C'lik açı yapar.

Lamellat: Yapraksı görünümde antendir.
Aristat: Kıl şeklindeki anten tipidir.


BÖCEKLERDE FARKLI AĞIZ YAPILARI

Çiğneyici Ağız:
Temel ağız yapısıdır. Orthoptera, Isoptera ve Coleoptera takımlarında görülür.
Delici-emici Ağız:
Ağız parçalarının değişerek oluşturduğu iğne sayısına göre 2-3-4 ve 6 iğneli tipleri bulunur. Sivrisinekler ve bazı sineklerle, Hemiptera, Homoptera ve Thysanoptera örneklerinde görülür.

Emici Ağız:
Ağız parçalarından biri olan galea, yüksek derecede uzama göstermiş ve bir hotum şeklini almıştır. Kelebeklerde (Lepidoptera) görülür.

Yalayıcı-Emici Ağız:
Bal arılarında (Hymenoptera) görülen ağız tipidir.
Karasinekte (Musca domestica), özel bir ağız tipi görülür. Aslında 2 iğneli delici-emici tipte olan ağızda iğneler kaybedilmiştir ve en uçta "labellum" adı verilen 2 ufak plaktan oluşan yapı bulunur.


BÖCEKLERDE BACAK TİPLERİ

Koşucu-yürüyücü Bacak:
Temel bacak tipidir. Bacaktaki bütün bölümler tamdır. Diğer bacak tiplerinde şekil değişiklikleri görülür.
Sıçrayıcı Bacak:
Bacağın üst kısmı kalınlaşmış, alt kısmı da onunla aynı boya uzamıştır. Çekirgelerde (Orthoptera) görülen bacak tipidir.
Yakalayıcı Bacak:
Üst ve alt bacak kısımları birbirlerine bakan bölgede çok sayıda yakalayıcı diş ve diken taşır. Peygamber develerinde (Mantidae) görülen bacak tipidir.

Taşıyıcı-toplayıcı Bacak:
Bacak boyunca fırça benzeri tüyler bulunur. Polenler, bu tüyler yardımıyla toplanır ve mahmuz ile alınarak, alt bacağın üst kısmında bulunan bir polen sepetine aktarılır. Balarılarının (Hymenoptera) işçilerinde görülen bacak tipidir.
Kazıcı Bacak:
Tüm parçalar kalın ve kuvvetlidir. Bir araya toplandıklarında tek parçalı bir görüntü verirler. Danaburunlarında (Gryllotalpidae) görülen bacak tipidir.
Yüzücü Bacak:
Bacak yassılaşarak yüzeyini genişletmiştir. Bacakta bulunan tüy ve kıllar, suyu tutar ve su üzerinde durmada kolaylık sağlar. Bazı sivrisinek gruplarında (örn.Notonectidae) görülen bacak tipidir.

 

 

TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002