Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

animalia> eumetazoa> bilateria> deutorostomia> chordata> craniata> gnathostomia> reptilia>

1. Ordo (Takım): Testudinata (Kaplumbağalar)

Vücutları üzerinde kemik plakalardan oluşmuş bir dış iskelet (bağa) vardır. Bu zırhın üst kısmına karapaks, alt kısmına ise plastron adı verilir. Kaburgalar, bağanın üst bölümünün altındadır ve akciğerler buraya yapışık haldedir. Sucul kaplumbağalarda "kloak solunumu" da görülür. Kloak, üreme, sindirim ve boşaltım ürünlerinin dışarı bırakıldığı ortak açıklıktır. Kemik plakaların üstü, epidermis kökenli keratin plakalar ile örtülüdür. Plakaların dizilimi, sistematik açıdan önem taşır. çenelerinde diş bulunmaz.
Tamamı ovipardır. Yumurtalar mutlaka karada açılan çukurların içerisine bırakılır (sucul türlerde bile). En iyi bilinen aileler ve örnekleri şöyledir:

1. Familya (Aile): Chelidae (Yılan boyunlu kaplumbağalar)
Baş ve boyun oldukça uzundur. Yarı suculdurlar. Güney Amerika, Yeni Gine ve Avustralya'da yayılış gösterirler.

Chelus fimbriatus (matamata)


Hydromedusa tectifera

2. Familya (Aile): Kinosternidae
Plastron tam kemikleşmemiş, kısmen yumuşak kalmıştır. Kuyrukları kısadır.


Kinosternon spp.

3. Familya (Aile): Emydidae (Tatlısu ve bataklık kaplumbağaları)
Yüzmeye bir uyum olarak bağaları ve üyeleri, hafifçe yassılaşmıştır. Boyun ve kuyruk, oransal olarak uzundur. Baş bölgesinde plakalar bulunmaz. Parmaklar arasında perde bulunabilir. Su kirliliğine karşı duyarlıdırlar.


Emys orbicularis (Benekli kaplumbağa)

Chrysemis scripta

4. Familya (Aile): Bataguridae
Yarı suculdurlar ve tatlı sularda yaşarlar. Parmaklar arasında yüzme perdeleri bulunur.


Mauremys caspica (çizgili kaplumbağa)

5. Familya (Aile): Testudinidae (Kara kaplumbağaları, Tosbağalar)
Bağa tam olarak kemikleşmiş ve bombelidir. Baş, boyun, üyeler ve kuyruk, bağa içerisine çekilebilir. üyeler silindirik yapıdadır ve her üye 4-5 tırnak taşır. Herbivor canlılardır.


Testudo graeca
(tosbağa)

Testudo hermanni
(Trakya tosbağası)


Geochelone radiata

6. Familya (Aile): Cheloniidae (Yaygın deniz kaplumbağaları)
Yaşamlarının çoğunu denizlerde geçirirler. Sadece yumurta bırakmak için karaya çıkarlar.
Boyları 1 metreye kadar ulaşabilir. Bağa yassı olup, tam kemikleşmemiştir. üyeler genişlemiş ve kürek şeklini almıştır. üyelerdeki tırnaklar sayıca azalmıştır (en fazla 3). Baş ve boyun bağa içerisine çok az çekilebilir.


Chelonia mydas
(yeşil kaplumbağa)

Caretta caretta
(yaygın deniz kaplumbağası)


Eretmochelys imbricata

Lepidochelys kempii

7. Familya (Aile): Dermochelyidae (Kösele derili deniz kaplumbağaları)
Omurlar ve kaburgalar, kabuk ile kaynaşmamıştır. Sırttaki kemik plakalar üzerinde, köselemsi kalın bir deri bulunur. Boyun, kabuk içine çekilemez. Ayaklar kürek şeklindedir. Oldukça iri türlerdir.


Dermochelys coriacea
(deri sırtlı kaplumbağa)

8. Familya (Aile): Trionychidae (Yumuşak kabuklu kaplumbağalar)
Bağa oldukça yassıdır ve sadece deri ile örtülüdür. Karapaks ve plastron kaynaşmamıştır. Baş ve boyun, bağa içerisine tamamen çekilebilir. Burun delikleri, başın ön kısmında bulunan hortum şeklindeki yapıya açılır. Dudaklar etli yapıdadır.
üyeler yassı yapıda olup, parmaklar arasında yüzme zarı bulunur. Arka üyelerde 3 adet tırnak bulunur. Su altında uzun bir süre kalabilirler (15 saat). Akciğer, ağız içi ve deri solunumu yaparlar.


Trionyx triunguis

 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002