Öneri ve Eleştirileriniz İçin
:: Bize Ulaşın ::

  

animalia> eumetazoa> bilateria> deutorostomia> chordata> craniata> gnathostomia> tetrapoda> aves> neornithes> carinatae>

23. Ordo (Takım): Passeriformes (Ötücü kuşlar)

Bildiğimiz güzel sesli kuşlar, bu takımın üyeleridir. Oldukça kalabalık bir takımdır, 60'ın üzerinde familya (aile) içerir. Ses kutusu (syrinx) çok iyi gelişmiştir ve tüm türlerde mevcuttur. Vücut boyları ve gagaları yapıları değişkendir. Ayak parmaklarında üçü arkaya, diğerlerinden daha büyük olan bir tanesi de öne yönlenmiştir. Çeşitli yerlere yaptıkları yuvalarında kalan ve genellikle ağaçlarda yaşayan kuşlardır. Yavrular yumurtadan çıktıklarında, gözleri kapalıdır ve ağızları renklidir.

Takımın bazı örnek aileleri şunlardır:

1. Familia (Aile): Alaudidae (Tarla kuşları)
Açık arazilerde yaşarlar. Yuvalarını zemine yaparlar. Uçma yetenekleri çok iyi gelişmemiştir, ancak bazı türleri çok iyi koşucudur.


Galerida cristata
(tepeli toygar)

Melanocorypha spp.
(tarla kuşları)

Alauda arvensis
(tarla kuşu)

2. Familia (Aile): Paridae (Baştankaralar)
Ormanlarda ve çalılıklarda yaşayan, küçük yapılı ve çok güzel sesli kuşlardır. ağaçların yaprak ve gövdelerindeki böcekleri toplayarak beslenirler. Gaga kısa ve konik, ayaklar kısa ve kuvvetlidir.


Parus spp. (baştankara)

3. Familia (Aile): Hirundinidae (Kırlangıçlar)
Tüm dünyada yayılış gösterirler. Uçarken böcekleri yakaladıkları bilinmektedir. Yuvalarını, çamurdan yapılmış kovuklar oluşturur. Gaga kısa ve yassı, kuyrukları çatallıdır.


Hirundo rustica (kırlangıç)

Delichon urbica (ev kırlangıcı)

Riparia riparia (kum kırlangıcı)

4. Familia (Aile): Motacillidae (Kuyruksallayanlar)
Toprak üzerine ya da kovuk benzeri yerlere, fincan şeklinde yuvalar yaparlar. Uzunca kuyruklarını, kondukları zaman sallamalarıyla tanınırlar.


Anthus spp. (incirkuşu)

Motacilla spp. (kuyruksallayan)

5. Familia (Aile): Laniidae (örümcekkuşları)
Gaga aşağıya doğru kıvrıktır ve üst gaganın ucunda keratin diş bulunur. Besin depolarlar.


Lanius spp. (çekirgekuşu, örümcekkuşu)

6. Familia (Aile): Sylviidae (ötleğenler)
Ormanlar, çalılıklar ve sazlıklarda yaşarlar. Kazıkların üzerine çanak şeklinde çok güzel yuvalar yaparlar.


Cettia cetti
(cetti bülbülü, kamış bülbülü)

Locustella spp. (çekirge kamışçınları)

Hippolais spp.
(mukallit)

Phylloscopus spp. (söğüt bülbülü)

Sylvia spp. (ötleğen)

Regulus regulus (çalıkuşu)

7. Familia (Aile): Muscicapidae (Sinekkapanlar)
Ağaçlarda yaşarlar ve yuvalarını mağara benzeri yerlere yaparlar. Gaga dibinde kıllar bulunur.


Muscicapa striata
(benekli sinekkapan)

Ficedula spp. (sinekkapan)

8. Familia (Aile): Fringillidae (ıspinozlar)
Kısa ve kalın yapılı gagalarıyla, tohumlar kesebilirler. Farklı ortamlarda yaşarlar ve çanak şeklinde yuvalar yaparlar.


Carduelis carduelis (saka)

Carduelis chloris (florya)


Fringilla spp. (ispinoz)

Serinus spp. (kanarya, iskete)

9. Familia (Aile): Emberizidae (Kirazkuşları)
Kısa kuyruklu, kısa ve konik gagalı, büyük ayaklı, güzel sesli kuşlardır. Dünyanın her yerinde yayılış gösterirler.


Emberiza spp. (kirazkuşu, çinte)

Plectrophenax spp. (kar kirazkuşu)

10. Familia (Aile): Sittidae (Sıvacıkuşları)
Küçük ve tıknaz yapılı kuşlardır. Gagaları hafifçe yukarı kıvrıktır. Ormanlarda yaşarlar ve kovuklar içine yuva yaparlar. Yuva girişi çamurla örülür. Besin depolarlar. Baş aşağı şekilde tırmanabilirler.


Sitta spp. (sıvacıkuşu)

11. Familia (Aile): Sturnidae (Sığırcıklar)
Ağaçlık arazilerde yaşarlar ve kovuklara yuvalarlar. Beslenme tercihleri oldukça geniştir. Yumuşak ve parlak renkli tüyleri vardır.


Sturnus vulgaris (sığırcık)

12. Familia (Aile): Turdidae (Karatavuklar)
Ormanlarda ve çalılıklarda yaşarlar. Yuvalarını ağaçlardaki çatal dallar arasına yaparlar. Kısa ve hafifçe kıvrık olan gagalarının dibinde birkaç sert kıl bulunur.


Oenanthe oenanthe
(kuyrukka
kan)

Turdus merula (karatavuk)

Turdus philomelos
(şakıyıcı ardıçkuşu)

Erithacus rubecula
(kızıl gerdan)

Saxicola toruata (taşkuşu)

Luscinia megarhynchos (bülbül)

13. Familia (Aile): Ploceidae (=Passeridae) (Dokumacı kuşları)
Kısa ve konik gagaları olan, küçük yapılı kuşlardır. Çeşitli ortamlarda yaşamaya özelleşmişlerdir. Genellikle tohumları kırarak beslenirler. Serçeler de bu gruba dahildir.


Passer spp. (serçe)

Petronia spp. (taşserçesi)

14. Familia (Aile): Corvidae (Kargalar)
Farklı ortamlarda yaşamaya ve farklı beslenme tiplerine uyum yapmışlardır. En büyük ötücülerdir. Gagaları ve ayakları iri yapılıdır. Bir kısmında sosyal yaşam örnekleri görülür.


Garrulus glandarius (kestane kargası, alakarga)

Pyrrhocorax spp. (dağkargası)

Corvus spp. (karga)

Pica pica (saksağan)

15. Familia (Aile): Certhiidae (Tırmaşıklar)
Ormanlarda ve ağaçlıklarda yaşarlar, böcekler ve çekirdeklerle beslenirler. İnce ve yanları yassılaşmış gagaları, uzun ve sivri tırnaklı ayakları vardır. Tırmanış sırasında başları yukarıdadır.


Certhia spp. (tırmaşık)

16. Familia (Aile): Oriolidae (Sarıasmalar)
Ormanlarda yaşayan, böcekler ve meyvelerle beslenen, küçük yapılı, sarı ya da kırmızı renkli ve güzel sesli kuşlardır. Gagaları sivri ve kuvvetli, kanatları uzun, bacakları kısa yapılıdır.


Oriolus oriolus (sarıasma)

17. Familia (Aile): Paradisaeidae (Cennet kuşları)
Eşeyler arasında büyük fark vardır. Erkek bireyler, olağanüstü üreme renklerine sahiptir. İlginç dans gösterileriyle dişinin ilgisini çekerler. çoğu türünde kuyruk oldukça uzun ve renklidir. Ormanlarda yaşarlar, meyveler ve böceklerle beslenirler. Ülkemizde doğal olarak görülmeyen türlerdir.


Steganura spp.
(cennetkuşu)

Vidua macroura (dominik kuşu)
 
TÜBİTAK:::Bilim ve Teknik:::2002